ประเทศจีน 8.8 เหล็กคาร์บอน HDG M16 ถึง M36 รัดไฟฟ้า

8.8 เหล็กคาร์บอน HDG M16 ถึง M36 รัดไฟฟ้า

มาตรฐาน: AS1252
วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาด: M16-M36
1